'

El CEJFE obre una nova convocatòria de places per al programa de preparació d’opositors a jutge/essa

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha convocado ayudas para oposiciones entre elllas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, os adjuntamos la notícia.

El Departament de Justícia ja ha atorgat ajuts de més 3000 € per estudiant a 25 alumnes del curs de preparació d’oposició.

La subvenció es d’un 75% del preu de la matrícula d’aquest curs que s’imparteix al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada des de l’any 2005.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia ha publicat en el DOGC núm. 4922, de 10 de juliol de 2007, una nova convocatòria per al programa de preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial.

 El programa que té una durada de dos anys inicial, prorrogables a 2 anys més en cas que l’evolució dels opositors sigui l’adequada, està adreçat a tots els llicenciats en dret que vulguin presentar-se a les oposicions a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial.

Pel que fa a la matrícula, es preveu la possibilitat que els alumnes optin a ajuts de reducció de matrícula i ajuts de transport, tenint en compte les condicions econòmiques dels candidats i del lloc de residència. El termini per presentar les sol·licituds del programa i de l’ajut de reducció de matrícula finalitza l’1 d’octubre de 2007.

25 estudiants han rebut ajuts per valor de més 3000 €

El Departament de Justícia ha atorgat més 3000 € per estudiant a un total de 25 alumnes del curs de preparació d’oposicions a jutge, fiscal i secretari judicial que s’imparteix des de l’any 2005 al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Així, el Departament de Justícia ha subvencionat aquests estudiants amb un 75% del preu de la matrícula, el que suposa un total de 3281,46 € per estudiant dels 4375, 28 € que costa la matrícula del curs.

 L’any 2005, quan es va posar en marxa el programa de preparació d’oposicions a jutge, fiscal i secretari judicial al CEJFE es van atorgar un total de 12 ajuts respecte dels 15 aspirants seleccionats de la convocatòria del març.  El mateix any, en la convocatòria del setembre es van atorgar un total de 8 ajuts respecte dels 12 aspirants seleccionats. En la darrera convocatòria, el passat setembre de 2006, es van atorgar un total de 5 ajuts dels 8 aspirants seleccionats.

 Programa de formació capdavanter a Espanya

 El programa, capdavanter a Espanya, està destinat a tots els llicenciats en dret residents a Catalunya. El curs pretén garantir l’existència d’un nombre mínim de jutges que exerceixin a Catalunya amb coneixements de llengua catalana i dret civil català. Es tracta de la primera oferta pública de preparació per a jutges/esses, fiscals i secretaris/àries judicials que es va posar en marxa l’any 2005 al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.
Els objectius d’aquest curs de formació són: millorar el procés de seguiment de la preparació dels alumnes oferint-los suport tècnic, econòmic i personal necessari per obtenir un augment global del nombre d’opositors que superen les proves; incloure entre els destinataris dels ajuts per a la preparació d’oposicions els aspirants a secretari judicial; i incloure el nivell de renda entre els elements a valorar en la concessió dels ajuts.

Aquest programa de formació combina conferències d’experts, tutories individualitzades i preparació de temes a càrrec de magistrats, jutges i secretaris judicials. A més, es preveu un sistema de seguiment i control de l’aprofitament dels alumnes. Pel que fa a la matrícula, es preveu la possibilitat que els alumnes optin ajuts de reducció de matrícula i ajuts de transport, tenint en compte les condicions econòmiques dels candidats i del lloc de residència.

 
Més informació: scoromina@gencat.net 

telèfon93 552 79 36/63

Share This